Samenwerkingsverband

Crok Consultancy heeft een samenwerkingsverband met een juridisch adviseur en met een belasting/ administratiekantoor. Bij specialistische vraagstukken op juridisch of financieel/fiscaal gebied wordt het specialisme door mij ingehuurd. Hierdoor houdt u één aanspreekpunt.

Werkwijze

Indien uw bedrijf geen specifieke HR functionaris in dienst heeft, biedt Crok Consultancy u de mogelijkheid om, op het moment dat u het nodig heeft, op uur- of projectbasis van haar diensten gebruik te maken (zie HR Advies). Ook on-line advisering behoort tot de mogelijkheden. Dit stelt u in staat om, alleen op die momenten dat het nodig is, iemand in te schakelen met verstand van zaken en met kennis van uw bedrijf.

Een andere mogelijkheid is om Crok Consultancy op interim basis in te schakelen. Crok Consultancy kan uw bedrijf/uw HR afdeling tijdelijk ondersteunen bij bijvoorbeeld het begeleiden van een veranderproces, bij het professionaliseren van uw HR afdeling, bij het trainen van uw leidinggevenden of bij vervanging van één van uw HR functionarissen.

Crok Consultancy biedt tevens vitaliteitsmanagementre-integratieoutplacement en loopbaanadvies aan, dit laatste voor zowel werkgevers én voor particulieren. Bij zowel loopbaanadvies, re-integratie als outplacement wordt na een uitgebreide intake een plan van aanpak opgesteld om aan de gang te gaan met de door de client/de opdrachtgever geformuleerde loopbaanvraag of opdracht. Er wordt gewerkt met diverse (huiswerk) opdrachten (op individueel of op teamniveau) en coachingsmethodieken waarbij een positieve invalshoek vanuit het oplossingsgericht coachen de basis vormt. In het kader van vitaliteitsmanagement kan gebruik worden gemaakt van advies op maat t.b.v. het vergroten van de vitaliteit van de medewerkers en/of het verlagen van het ziekteverzuim.

Op het gebied van Gezondheidscoaching wordt vanuit een integrale aanpak gewerkt aan het verbeteren of creëren van een gezonde levensstijl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Mental Coaching, Stress Counseling en voedingsadvies met betrekking Gezonde Voeding, eventueel in combinatie met Beweging en Ontspanning.


Mensen iets laten leren kost geld.
Mensen niets laten leren kost kapitalen.

Je moet op tijd weten hoe laat het is.