Loopbaanadvies

Als één van onderstaande vragen of een vergelijkbare situatie op u of op één van uw medewerkers van toepassing is, biedt een loopbaantraject u de kans om een verandering aan te brengen in de door u gewenste richting.

  • “ik wil wat anders maar ik weet niet wat en hoe”
  • “hoe krijg ik een betere balans tussen werk en privé”
  • “hoe krijg ik weer meer zin en plezier in mijn werk”
  • “hoe ga ik om met die lastige collega/baas”
  • “waar liggen mijn kwaliteiten en talenten en hoe/waar kan ik deze het beste inzetten”
  • "ik heb een zieke medewerker die begeleiding nodig heeft binnen of het buiten ons eigen bedrijf"
  • "ik heb een medewerker die begeleid moet worden naar werk buiten ons eigen bedrijf"
  • "ik heb een medewerker die doorgroeiwensen heeft binnen het bedrijf en we willen onderzoeken wat zijn capaciteiten en/of interesses zijn"

Een loopbaantraject bij Crok Consultancy kenmerkt zich door een nuchtere, praktische en vooral persoonlijke aanpak, gebaseerd op de filosofie van het oplossingsgericht coachen “praten over problemen creëert problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen”. Vanuit een positieve focus ‘wat gaat goed in plaats van wat kan beter’ wordt samen met de client gewerkt aan een oplossing van de door hem of haar gewenste verandering. Gesprekken vinden gemiddeld 2-wekelijks plaats. Over het algemeen bestaat een loopbaantraject uit 5 tot 8 gesprekken van 1,5 uur. Gedurende het traject worden diverse middelen en (huiswerk)opdrachten ingezet.

Een loopbaantraject is altijd maatwerk (de persoonlijke vraag is leidend en bepaalt de weg naar het doel) maar bestaat over het algemeen uit een aantal fasen, namelijk:

Intake
Belangrijke succesfactoren bij het wel of niet slagen van een loopbaantraject zijn: onderling vertrouwen, motivatie en een klik tussen cliënt en consultant. Het eerste gesprek staat dan ook in het teken van de onderlinge kennismaking, een toelichting op het te volgen traject (de werkwijze), de wederzijdse doelen en verwachtingen en een eerste verkenning omtrent de door u gewenste verandering/loopbaanvraag. Het intakegesprek is gratis.

Bespreking biografie en formulering loopbaanvraag
In het volgende gesprek gaan we aan de hand van een huiswerkopdracht dieper in op uw biografie/uw levensverhaal. Wat is vooraf gegaan aan de huidige situatie, welke levensfases heeft u doorgemaakt, welke (positieve) ervaringen heeft u daarbij opgedaan en welke daarvan kunnen u wellicht helpen bij het realiseren van de door u gewenste verandering. Aan het eind van dit gesprek zullen we uw loopbaanvraag concreet formuleren zodat we aan de ene kant gericht toe kunnen werken aan de door u gewenste situatie en aan de andere kant achteraf goed kunnen toetsen of alle punten zijn behandeld.

Opstellen Persoonsprofiel
Bij het formuleren van het persoonsprofiel focust u zich op de vragen ‘wie ben ik en wat kan ik’. In deze fase wordt inzichtelijk gemaakt wat uw (kern) kwaliteiten en competenties zijn, waar uw passies, drijfveren en interesses liggen en wat voor u belangrijk is (onder andere: welke waarden en normen spelen een rol).

Opstellen Beroepsprofiel
De vraag ‘wat wil ik’ staat centraal in deze fase van het traject. Hierbij kijken wij naast uw persoonlijke waarden en normen ook naar uw werkwaarden. Tevens bespreken wij hoe uw ideale functie eruit ziet, welke aspecten deze moet bevatten en waar het bedrijf/de organisatie waar u wilt werken ‘voor moet staan’.

Bij het verduidelijken van het persoons- of functieprofiel kunnen aanvullende testen of instrumenten worden ingezet waar extra kosten aan verbonden zijn. Dit zal pas plaatsvinden na uw goedkeuring.

Plan van aanpak
De laatste stap is het opstellen en implementeren van een plan van aanpak om de door u gewenste verandering in de praktijk te brengen. Dit kan variëren van opdrachten die u helpen om een nieuwe baan te kunnen vinden (het opstellen van een goede brief en CV, oefenen van sollicitatiegesprekken, het op- en inzetten van een persoonlijk netwerk en gebruik maken van social media) tot opdrachten/oefeningen om beter met uw tijd om te gaan of lastige gesprekken aan te gaan.

Outsourcing, re-integratie, reorganisaties

Indien sprake is van het inzetten van loopbaanadvies bij outsourcing, re-integratie (2e spoor) of reorganisaties is vaak sprake van een niet vrijwillige/zelf gekozen situatie van afscheid nemen van een soms jarenlange en vertrouwde werkomgeving of functie. Dit brengt emoties, onzekerheden en vaak weerstand met zich mee. In dat geval wordt gestart met een extra fase in het loopbaantraject omtrent acceptatie van de ontstane situatie. Dit is noodzakelijk om gemotiveerd de rest van het traject te kunnen doorlopen.

In bovenstaande situaties worden allereerst samen met werkgever en werknemer duidelijke afspraken geformuleerd over het te realiseren einddoel. Vervolgens wordt op basis van het doel en de weg die de cliënt te bewandelen heeft een trajectplan op maat vastgesteld. De duur van een outsourcingstraject bedraagt 6 tot 9 maanden. Er kan ook gekozen worden voor een verkort traject van 3 maanden. De duur van een re-integratietraject hangt af van het moment waarop Crok Consultancy ingeschakeld wordt.
Aanvullend op bovenstaand trajecten is het mogelijk om na herplaatsing in een andere functie/bij een andere werkgever nog één of meerdere coachingssessies af te spreken zodat uw werknemer in de beginperiode nog extra begeleiding krijgt.

 


Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt.

(Johan Cruijff)


Wie ergens wil komen, doet er goed aan te weten waar hij is.