Weet u dat u bij een onvolledig Poortwachter dossier – naast de reeds gemiste productieve arbeidsuren – ook nog eens geconfronteerd kunt worden met een door het UWV opgelegde loon- doorbetalingsverplichting van 3 maanden tot wel 1 jaar?
Crok Consultancy kan voor u de volledige administratieve afhandeling regelen, inclusief begeleiding naar ander werk voor uw medewerker.

 

 

Interim / HR Advies

Veel bedrijven uit het midden- en klein bedrijf hebben onvoldoende budget om een specifieke HR functionaris/medewerker personeelszaken aan te stellen. Vaak kiest de algemeen of financieel directeur ervoor om de personele zaken er zelf maar "bij" te doen of dit neer te leggen bij een medewerker wiens focus, kennis, kunde en tijd eigenlijk ook op andere zaken ligt. Dit leidt er helaas vaak toe dat u geconfronteerd wordt met hoge kosten, een lagere productiviteit, ontevreden medewerkers of een hoog verzuim doordat de personele zaken niet goed geregeld zijn, te weinig aandacht krijgen en/of niet gekoppeld zijn aan uw bedrijfsdoelstellingen. Ook kan het voorkomen dat u op interim basis tijdelijk extra HR mankracht nodig heeft, voor vervanging of projectmatige werkzaamheden. 

U kunt Crok Consultancy onder meer inschakelen voor de volgende diensten:

 • Tijdelijke vervanging van één van uw HR functionarissen
 • Projectmatige werkzaamheden
 • Het opzetten/professionaliseren van een HR afdeling
 • Het afnemen van persoonlijkheids- en/of capaciteitentesten bij zowel werving en selectie van nieuwe medewerkers als bij doorstroom van bestaande medewerkers.
 • Het opstellen van én advisering bij beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken
 • Het ordenen en/of opbouwen van uw personeelsdossiers
  Wat legt u wel en niet vast en hoe doet u dit? Dit is niet alleen belangrijk om te voorkomen dat een contract ongewenst overgaat naar een contract voor onbepaalde tijd maar ook in geval van disfunctioneren of ziekte.
 • Advisering bij ziekte, re-integratie en begeleiding 2e spoor trajecten
 • Advisering bij reorganisaties, outsourcing of veranderprocessen
 • Advisering bij arbeidsconflicten of ontslag
 • Het formuleren van een verzuimbeleid (preventief en curatief)
  Hoe voorkom ik verzuim, hoe verlaag ik mijn verzuim en aan welke regels moeten wij (werkgever en werknemers) ons houden.
 • Het inrichten van een vitaliteitsbeleid
 • Het opstellen van een volledig personeelshandboek of het formuleren van "losse" procedures en reglementen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, huisregels etc
 • Loopbaanadvies en coaching
 • Training van uw managers/teamleiders op het gebied van werving en selectie, ziekteverzuim, dossiervorming, beoordelen, talentmanagement of trainingen op maat
 • Workshop kernkwaliteiten van Ofman (van reactiviteit naar creativiteit)
  Waar ben ik als individu/bedrijf/team goed in, waar liggen mijn/onze kwaliteiten en valkuilen, hoe kunnen wij dit effectief gebruiken of hoe kunnen wij met deze kennis de samenwerking verbeteren of onze positie versterken.
 • Adviezen op maat

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van de diensten van Crok Consultancy, zie hiervoor het tabblad werkwijze.


Creëer je eigen toekomst, voordat een ander het voor je doet.

 
Waarom zoek je wat je mist niet bij de dingen die je al hebt?